خسرو مومنی

درباره من

دکتر خسرو مومنی
image

استادیار گروه فقه و مبانی حقوق @ دانشکده علوم انسانی

...

محقق گوگل

(1403/4/26)

استنادات

3

h-index

1

i10-index

0

مؤلفین همکار

0

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1385- 1391

دکتری تخصّصی

تهران

1378-1381

کارشناسی

تهران

1381-1384

کارشناسی ارشد

تهران

تجارب

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری

آخرین بروزرسانی: 1403/04/25
کیفیت مسوولیت عوامل متعدد زیان (نقد مواد 526، 533 و 535 ق.م.ا مصوّب 1392)
مطالعات فقه و حقوق اسلامی(2016)
^خسرو مومنی*
Is the Loan Contract Binding or Revocable?”
INTERNATIONAL JOURNAL OF REVIEW IN LIFE SCIENCES(2015)
حسین داورزنی*, ^خسرو مومنی, سیّد محمّد رضوی
تعارض اقاریر در قتل
پژوهش حقوق کیفری(2019)
^خسرو مومنی*, 9411234001
اندازه‌های شرعی، تطبیق دقیق یا تسهیل در تطبیق؟
پژوهش های فقهی(2021)
9311234002, ^مهدی موحدی محب*, ^خسرو مومنی
بازپژوهی فقهی آثار اجرای نادرست حدودِ ناظر به قطع عضو
مطالعات فقه و حقوق اسلامی(2020)
9411234001, ^مهدی موحدی محب*, ^خسرو مومنی, احمد مرتاضی
تبیین و نقد مبانی فقهی تکفیر
مطالعات فقه و حقوق اسلامی(2021)
9511234002, ^خسرو مومنی*, ^مجتبی جعفری, علی رضا صابریان
بازخوانی و نقد آرای معرفت‌شناسانة اصولیان امامیه در تفسیر آیات ناهی از اتباع ظن
پژوهش های فقهی(2022)
9421234001, ^خسرو مومنی*, حسین مهرپور, ابوالقاسم فنایی
واکاوی احکام عقد حواله با رویکردی نقّادانه به موضع قانون مدنی
مطالعات حقوقی(2022)
^خسرو مومنی*
واکاوی حکم تشبیب از منظر فقه شیعه
الهیات هنر (پژوهشی)(2022)
محمّد رضایی*, فتح اله قربانی, الهام رضایی, ^خسرو مومنی
امکان‌سنیِ فقهیِ توافق بر ارای نادرست قصاص
پژوهش حقوق کیفری(2023)
حسن پور لطف الله, ^مهدی موحدی محب*, ^خسرو مومنی, احمد مرتاضی
تکفیر و بررسی پیامدهای آن در جوامع اسالمی
مطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب(2019)
علی آقا صالحی*, ^خسرو مومنی, ^مجتبی جعفری, علی رضا صابریان
بررسی و تحلیل ابعاد مختلف امنیت فردی و تعارضات احتمالی آن با تأکید بر فقه مذاهب اسلامی
مطالعات تطبیقی مذاهب فقهی(2024)
9511234001, ^خسرو مومنی*, ^حمید مسجدسرایی
بررسی تکالیف زوجین از منظر قرآن
همایش ملّی قرآن و حقوق(2016-11-02)
^خسرو مومنی, 9511234001
تبيين مفهومي و مصداقي عنوان «سيّد» از منظر فقهي
حسيني مهناز(تاریخ دفاع: 1400/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقد مباني فقهي تكفير
صالحي علي آقا(تاریخ دفاع: 1399/06/29) ، مقطع : دكتري
آثار اجراي نادرست مجازات ناظر به قطع عضو، در فقه اماميه و حقوق كيفري ايران
پورلطف اله حسن(تاریخ دفاع: 1399/02/16) ، مقطع : دكتري
مقايسه قاعده قرعه و استخاره
درفكي عباس(تاریخ دفاع: 1397/11/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه معرفت شناسانه فقه و اخلاق - مطالعه موردي حقوق زنان در نهاد ازدواج
موسوي سيد رسول(تاریخ دفاع: 1399/12/16) ، مقطع : دكتري
نگرشي تاريخي به مجا زات هاي سالب حيات در اديان يهود .اسلام و مسيحيت
حاجي نظام تكتم(تاریخ دفاع: 1396/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تبين فقهي و ماهيت احكام عقد استفضاع
اميدي اسماعيل(تاریخ دفاع: 1396/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير شخصيت مرتكب جرم بر مجازات از منظر فقه اماميه
حافظي رمضان(تاریخ دفاع: 1396/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ملاك دقت و تساهل مشروع در فقه اسلامي
مختاري حسين(تاریخ دفاع: 1399/02/21) ، مقطع : دكتري
بررسي تطبيقي توهين به مقدسات اسلام ....
اديبي راضيه(تاریخ دفاع: 1395/07/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مباني فقهي حقوقي اختيارات وكيل و حدود آن
غلامي ابوالحسن(تاریخ دفاع: 1395/12/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه مباني و قلمرو مسئوليت قراردادي با مسئوليت قهري
اسدزاده احمد(تاریخ دفاع: 1394/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي طرق حصول علم قاضي
شريعتمدار طهراني محمد جواد(تاریخ دفاع: 1395/12/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي فقهي عقود مضاربه، جعاله و مشاركت مدني در نظام بانكي ايران
كلوئي مهديه(تاریخ دفاع: 1394/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي و تبيين عقد صلح به نحو بدوي و استقلالي در فقه مذاهب و حقوق موضوعه
ضماند احمد(تاریخ دفاع: 1393/07/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مناقشات وارده بر اعراض مشهور از برخی اخبار معتبر در فرایند استنباط(ناظر)
(2019-09-23)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
فقه مدنی 7   (307 بار دانلود)
رشته : فقه و حقوق , گرایش : فقه و حقوق
فقه مدنی 3   (269 بار دانلود)
رشته : فقه و حقوق , گرایش : فقه و حقوق
مبادی اصول فقه   (342 بار دانلود)
رشته : فقه و حقوق , گرایش : فقه و حقوق
فقه استدلالی 1   (642 بار دانلود)
رشته : فقه و مبانی حقوق اسلامی , گرایش : فقه و مبانی حقوق اسلامی
فقه مدنی 4   (635 بار دانلود)
رشته : فقه و مبانی حقوق اسلامی , گرایش : فقه و مبانی حقوق اسلامی
فقه دکتری   (620 بار دانلود)
رشته : فقه و مبانی حقوق اسلامی , گرایش : فقه و مبانی حقوق اسلامی
حقوق تعهّدات   (640 بار دانلود)
رشته : فقه و مبانی حقوق اسلامی , گرایش : فقه و مبانی حقوق اسلامی
اصول فقه 1   (858 بار دانلود)
رشته : فقه و مبانی حقوق اسلامی , گرایش : فقه و مبانی حقوق اسلامی
اصول فقه 2   (696 بار دانلود)
رشته : فقه و مبانی حقوق اسلامی
فقه قضایی   (926 بار دانلود)
رشته : فقه و مبانی حقوق اسلامی
فقه تطبیقی   (758 بار دانلود)
رشته : فقه و مبانی حقوق اسلامی
فقه مدنی 5   (776 بار دانلود)
رشته : فقه و مبانی حقوق اسلامی

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان-دانشگاه سمنان-دانشکده ی علوم انسانی- گروه حقوق
kh.momeni@semnan.ac.ir
(+98)2331533493

فرم تماس